Search results

 1. 24.10.1517 - Svatováclavská smlouva : urození versus neurození / Jindřich Francek   .  Praha :  Havran,  2006 . 122 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. 5.5.1609 - zlom v nejdelším sněmu českých dějin : generální zkouška stavovského povstání / Jaroslav Čechura   .  Praha :  Havran,  2009 . 176 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Akce Zet : 6.-29. května 2010 : Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem / [texty publikace Tereza Nováková, Romana Veselá]   .  Ústí nad Labem :  Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,  c2010 . 67 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  volný výběr10/000
 4. Arondace schwarzenberského majetku v severozápadních Čechách / Vít Pávek   .  2016 . 119 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Aspekty poddanské samosprávy na panství Velké Žernoseky v raném novověku / Jan Knobloch   .  2021 . 122 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Baba : osada Svazu čs. díla Praha / Stephan Templ   .  Praha :  Zlatý řez,  2000 . 196 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Bratislava - atlas sídlisk : vitajte v panelstory! = Bratislava - atlas of mass housing : welcome to prefab story! / [Henrieta Moravčíková ... et al.]   .  Bratislava :  Slovart,  2011 . 341 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Budoucnost našich měst a vesnic : otázky a cíle našeho regionalismu / Antonín Pimper   .  Praha :  Nakladatelství Universum,  1948 . 131 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Cizí páni na české půdě : pozemková reforma v meziválečném Československu na statcích cizích státních příslušníků / Václav Horčička a kolektiv   .  Praha : Agentura Pankrác, 2021 . 258 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 10. Česká "národní" monarchie : k domácím zdrojům a evropskému kontextu království Jiřího z Poděbrad   .  Praha :  Historický ústav Československé akademie věd,  1992 . 150 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.