Search results

 1. Environmental aesthetics : crossing divides and breaking ground / Martin Drenthen and Jozef Keulartz   .  New York : Fordham University Press, 2014 . x, 252 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Estetický vztah člověka k přírodě : Závěrečná zpráva výzkum. sondy / Naděžda Tremlová   .  Praha :  Ústav pro výzkum kultury,  1987 . 121 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 3. Krajina v pozoru : proměny industrializované krajiny v současném umění, myšlení a vědě : kolektivní monografie = Landscape in focus : the transformation of industrial landscapes in contemporary art, thinking and science : a collective monograph / autoři textů: Rut Bízková, Layla Curtis, Peter Cusack, Paul Chaney, Patrick Langley, Pavel Mrkus, Tomáš Pavlíček, Robert Vlasák, Miloš Vojtěchovský, Jiří Zemánek ; překlad: Michaela Freeman   .  V Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, [2017]  ©2017 . 253 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010