Search results

 1. 20 % renewable energy by 2020 [elektronický zdroj] = 20 % erneuerbare Energien im Jahr 2020 = 20 % d'energies renouvelables en 2020   .  Brussels] :  European Commission  c2008 . 1 elektronický optický disk (VIDEO)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 2. Agroenergetika a její uplatnění ve výuce : závěrečná zpráva / J. Vráblíková, M. Farský, J. Pájtík, M. Šoch ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  1996 . 1 sv. (růz. stránkování)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/300
 3. Agroenergetika a možnosti jejího rozvoje v severních Čechách : zpráva za řešení interního grantu za rok 2000 / Jaroslava Vráblíková, Martin Neruda, Petr Vráblík [a kol.] ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  2000 . 7, 6, 18 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 4. Agroenergetika : závěrečná zpráva za interní grant / Jaroslava Vráblíková [a kol.] ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  1999 . 18 s., 25 s. text. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/100
 5. Analýza cash-flow a jeho využití pro potřeby finančního plánování : [rukopis] Hana Třísková   .  2006 . 56 l., 7 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Analýza implementace konceptu Smart city v rozvoji malých a středních měst v Česku a v zahraničí / Michaela Čuříková   .  2021 . 64 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Analýza konkurence na trhu s elektrickou energií [rukopis] / Tomáš Barták   .  2013 . 81 l., [13] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Analýza obnovitelných zdrojů energie v Ústeckém kraji [rukopis] / Iveta Schovancová   .  2011 . 61 l., [3] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Analýza vlivu světové ekonomické a finanční krize na vnější vztahy EU a ČR [rukopis] / Jiří Kolomazník   .  2011 . 79 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Analýza vybraných klastrových sítí v energetickém průmyslu v České republice / Veronika Hájková   .  2015 . 65 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100