Search results

 1. 1918 : model komplexního transformačního procesu? / [editorky] Lucie Kostrbová, Jana Malínská a kol.   .  Praha :  Masarykův ústav a Archiv AV ČR,  2010 . 299 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 2. Adelsgeschichte als Elitenforschung / Miloš Řezník, Luboš Velek (Hg.)   .  München :  Martin Meidenbauer,  2012 . 216 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Antropologické přístupy v historickém bádání / Martin Nodl, Daniela Tinková (edd.)   .  Praha :  Argo,  2007 . 268 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100
 4. Bilderberg : kdo tahá za nitky moci : spiknutí špiček z ekonomiky, politiky a médií / Gerhard Wisnewski ; z německého originálu Drahtzieher der Macht ... přeložil Robert Bartoš   .  [Praha] : Keltner Publishing, 2015 . 317 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Čínská ruleta : příběh bohatství, moci, korupce a pomsty v současné Číně / Desmond Shum ; z anglického originálu Red roulette ... přeložil Jindřich Manďák   .  V Praze : Vyšehrad, 2023 . 245 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Divisiones regni Francorum : královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařství / Václav Drška   .  Ústí nad Labem :  Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,  2010 . 271 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr20/000
 7. Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu : lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace? / Karel B. Müller   .  Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018 . 286 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 8. Epištoly o elitách a lidu / Vlastimil Vondruška   .  Brno : MOBA, 2018 . 258 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Etnické komunity : elity - instituce - stát / eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová   .  Praha :  FHS UK,  2009 . 359 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století / Eduard Kubů, Jiří Šouša (eds.)   .  Praha :  Dokořán,  2008 . 727 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.