Search results

 1. Advanced nano-bio technologies for water and soil treatment / Jan Filip, Tomáš Cajthaml, Petra Najmanová, Miroslav Černík, Radek Zbořil, editors   .  Cham, Switzerland : Springer, [2020]  ©2020 . 1 online zdroj (xxv, 657 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  computer file
 2. Aktuálne problémy kontaminácie životného prostredia z hľadiska toxikológie a ekotoxikológie / Imrich Beseda a kol. ; vyd. Technická univerzita, Zvolen   .  Zvolen :  Technická univerzita v Liberci,  2000 . 197 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Aktuálne problémy kontaminácie životného prostredia z hľadiska toxikológie a ekotoxikológie. 2. časť / Imrich Beseda a kol.   .  Zvolen :  Technická univerzita v Liberci,  2001 . 187 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Akutní testy toxicity na žábronožkách Artemia salina [rukopis] / Kateřina Benediktová   .  2008 . 69, [21] l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Alternativní metody testování toxicity chemických látek a jejich směsí : sborník semináře 26.-27.4. 2006 : konferenční prostory společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., Chrudim - Píšťovy. 2 / [editoři Miloň Tichý, Olga Halousková ; pořádající organizace Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství ... et al.]   .  [Chrudim] :  Vodní zdroje Ekomonitor,  2006 . 76 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 6. Alternativní metody testování toxicity chemikálií : sborník semináře 27.-28.4. 2005 : konferenční prostory společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., Chrudim - Píšťovy. [editoři Miloň Tichý, Olga Halousková ; pořádající organizace Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství ... et al.]   .  [Chrudim] :  Vodní zdroje Ekomonitor,  2005 . 85 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 7. Arzén vo vodách / Zuzana Kramarová, Agáta Fargašová   .  Vodárenská biologie 2009.s. 118-123.
  article
 8. Biodostupnost organických polutantů a její vliv na ekotoxicitu a bioremediace / Monika Čvančarová, Tomáš Cajthaml   .  Průmyslová ekologie.s. 105-111.
  article
 9. Cyanobaktérie na vodárenských nádržiach na Slovensku / Mária Horecká ... [et al.]   .  Vodárenská biologie 2009.s. 71-77.
  article
 10. Čo robíme pre zabezpečenie vzdelávania v oblasti ekotoxikológie a hodnotenia environmentálnych rizík / Agáta Fargašová   .  Vodárenská biologie 2009.s. 179-181.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.