Search results

 1. Adaptace vybraných rodinných typů na změněné ekonomické podmínky / Věra Lhotská   .  Praha :  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,  1995 . 24 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Advances in behavioral economics / edited by Colin F. Camerer, George Loewenstein, and Matthew Rabin   .  New York :  Russell Sage Foundation,  c2004 . xxvi, 740 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  MG - Jílková prof. Ing.00/100
 3. Behavioral economics and its applications / Peter Diamond, Hannu Vartiainen, editors   .  Princeton :  Princeton University Press,  2007 . xvi, 312 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  MG - Jílková prof. Ing.00/100
 4. Ekonomické chování Afričanů a transformace tradičních struktur / Jan Vraný   .  Mezinárodní vztahy.Roč. 5, č. 2 (1970), s. 25-32.
  article
 5. Etika a ekonomie / Amartya Sen ; [z anglického originálu ... přeložila Jitka Štefková]   .  Praha :  Vyšehrad,  2002 . 119 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr20/000
 6. Finanční gramotnost dětí dlouhodobě žijících v dětském domově (na příkladu konkrétního zařízení) [rukopis] / Petra Razáková   .  2013 . 42 s (80 164 znaků)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Freakonomie : skrytá ekonomie všeho / Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner ; překlad: Ivo Magera   .  V Brně : BizBooks, 2015 . 280 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 8. An introduction to behavioral economics / Nick Wilkinson and Matthias Klaes   .  London : Palgrave, 2018 . xvi, 599 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FSE - KEM - Radek Soběhart Ph.D, PhDr.00/100
 9. Kabala peněz : o životní praxi, obchodu a všech formách ekonomického chování / Nilton Bonder ; z anglického originálu The Kabbalah of money přeložila Lenka Ničková   .  [Praha] : True Self s.r.o., [2017] . 167 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Kdo šetří, má za tři? : diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti / Martin Hájek, Petr Kaderka, Jiří Nekvapil a Tomáš Samec   .  Praha : Slon, 2019 . 311 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000