Search results

 1. 60 let pedagogických fakult 1946-2006 : [sborník k 60. výročí vzniku pedagogických fakult / [editoři Pavel Beneš, Vladimír Rambousek]   .  Plzeň :  Koniáš,  2007 . 111 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  volný výběr20/000
 2. 7. Fulnecké dny J.A. Komenského : [30.6.-4.7.1975, Fulnek] : Výběr z projevů a odb. referátů / [Poř. min. školství ČSR] ; Připr. Emília Bednářová   .  [Praha] :  Ústav školských informací při ministerstvu školství ČSR,  1976 . 166, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Abeceda pro učitelky mateřských škol / Václav Mertin   .  Praha : Wolters Kluwer, 2016 . 227 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Acta Paedagogicae. Annus III, Prešov - Olomouc   .  Olomouc : V Prešove :  Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta ; Prešovská univerzita,  2004 . 206 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Paedagogica specialis IV. Speciální pedagogika 6   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1990 . 257 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Adaptační potíže homosexuálních učitelů na základních školách v Ústeckém kraji / David Brkl   .  2022 . 86 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. The aesthetics of education : theatre, curiosity, and politics in the work of Jacques Rancière and Paulo Freire / Tyson E. Lewis   .  New York :  Bloomsbury,  2014 . vii, 192 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Aktivizační prvky v hudební výchově / Jan Holec   .  Praha :  Muzikservis,  2000 . 37 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F10/000
 9. Aktivní konstrukce poznání : sborník příspěvků z mezinárodní konference / [editor Jiří Škoda]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.,  2002 . 120 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B50/000
  volný výběr01/000
 10. Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie III. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : Banská Bystrica 4.-5. október 2007 / [editor a technický redaktor Lenka Ďuricová]   .  Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied,  2008 . 297 s. .
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000