Search results

 1. A co řeknete teď, doktore? / Miroslav Orel   .  Praha : Portál, 2017 . 172 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  volný výběr10/000
 2. A co řeknete teď, doktore? / Miroslav Orel   .  Praha : Portál, 2017 . 172 stran
  A co řeknete teď, doktore?
 3. Abnormal psychology 96/97 / editor Joseph J. Palladino   .  Guilford :  Dushkin,  1996 . 240 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Aplikace metody PRVA u dětí s vysoce funkčním autismem na případové úrovni / Milan Gart   .  2018 . 66 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Aplikace podporující duševní zdraví / Pavlína Králová   .  2022 . 62 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Biochemické změny u duševních chorob / [Autoři:] Olga Skaličková, Jan Musil ; Předml.: Vladimír Vondráček   .  Praha :  SZdN,  1968 . 225, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 7. Cesty k zotavení / Priscilla Ridgway, Diane McDiarmid, Lori Davidson, Julie Bayes & Sarah Ratzlaff   .  Lawrence : University of Kansas school of social welfare, 2014  ©2014 . ix, 418 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FE - Kynštová Mgr.00/100
 8. Citový mozek : neurobiologie, klinický obraz, terapie / Lucie Motlová, František Koukolík   .  Praha :  Galén,  c2006 . 359 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
  PS - Závora Mgr.00/100
 9. Co víme o duševních nemocech / Marcela Němcová   .  Praha :  Avicenum,  1975 . 181 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  sklad E30/000
 10. Činnost specializovaného oddělení pro odsouzené s duševní poruchou a poruchou chování,způsobenou užíváním psychotropních látek ve věznici Ostrov [rukopis] / Oleg Čičmanec   .  2010 . 46 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100