Search results

 1. Abfallbehandlung mit Gewinnung von Wertstoffen und Sonderbrennstoffen / Ronald Orawetz   .  TOP 2010.s. 305-309.
  article
 2. Ekonomické aspekty ekologického zpracování autovraků z pohledu využití druhotných surovin = Economic aspects of ecological processing of car wrecks from point of secondary raw materials use view / Jan Čapek, Milan Graja, Roman Graja   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 1 (2010), s. 75-84.
  article
 3. Ekonomický dopad na různé ekonomické subjekty z hlediska dodržování zákona o odpadech a zákona o obalech [rukopis] / Jana Beránková   .  2010 . 50 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Elektrárenský popílek jako možná druhotná surovina / [rukopis] Michaela Musilová   .  1996 . 63 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Energosádrovec a jeho zhodnocení ve stavebnictví / [rukopis] Marcela Týlová   .  1998 . 71 s., 26 s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Hospodaření s druhotnými surovinami   .  Praha :  Dům techniky ČSVTS,  1989 . 151 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů / Jaroslav Závada, Tomáš Bouchal   .  Ostrava :  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství,  2010 . 99 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů
 8. Increasing of precision technology of glass sorting based on very fast reconfigurable image processing / David Krcmarik, Michal Petru, Ivan Masin   .  Manufacturing Technology.Vol. 19, no. 3, strana 431-438.
  Increasing of precision technology of glass sorting based on very fast reconfigurable image processing
 9. Je odpad z plastov druhotná surovina? / František Mátel   .  TOP 2010.s. 579-581.
  article
 10. Možnosti využití materiálů z hald ve stavebnictví / Žaneta Průdková ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 140-141.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.