Search results

 1. Abúzus návykových látek v České republice po roce 1989 a řešení v oblasti prevence [rukopis] / Kateřina Procházková   .  1998 . 87 s., 6 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. The Addiction letter [elektronický zdroj] .   .  Reston, VA :  Manisses Communications Group,  c1985- . v.
  journal
 3. Addiction science& clinical practice [elektronický zdroj].   .  Bethesda, MD : Rockville, MD :  National Institute on Drug Abuse ; MasiMax Resources, Inc. [Distributor] . electronic texts, v.
  journal
 4. 4.AIDS

  AIDS : lexikalisches Kompendium der Medizin / Gerd Klaus Steigleder, Heinrich Rasokat, Friedrich Bofinger   .  Zug :  Aesopust,  1987 . 221 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 5. AIDS Station : Wege humaner Begleitung / Gregor Schorberger   .  München :  Kösel,  1987 . 157 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 6. 6.AIDS

  AIDS : [Určeno pro] předmět občanská výchova pro 8. a 9. roč / Miloslava Březovská, Marie Hejná   .  Ostrava :  Item,  1992 . 14 s.
  book
 7. Alcoholism& drug abuse weekly [elektronický zdroj].   .  [Hoboken, NJ] :  John Wiley& Sons
  journal
 8. Alkoholismus jako faktor kriminality : [rukopis] Petr Sytař   .  1995 . 50 s., 3 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Alkoholismus mezi školní mládeží : [rukopis] cesty prevence před návykovým chováním a závislostí / Michaela Cejpková   .  2002 . 77 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. American journal of drug and alcohol abuse [elektronický zdroj].   .  [Philadelphia :  Taylor& Francis]
  journal