Search results

 1. Abúzus návykových látek v České republice po roce 1989 a řešení v oblasti prevence [rukopis] / Kateřina Procházková   .  1998 . 87 s., 6 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. AIDS : lexikalisches Kompendium der Medizin / Gerd Klaus Steigleder, Heinrich Rasokat, Friedrich Bofinger   .  Zug :  Aesopust,  1987 . 221 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 3. AIDS Station : Wege humaner Begleitung / Gregor Schorberger   .  München :  Kösel,  1987 . 157 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 4. AIDS : [Určeno pro] předmět občanská výchova pro 8. a 9. roč / Miloslava Březovská, Marie Hejná   .  Ostrava :  Item,  1992 . 14 s.
  book
 5. Alkohol, drogy a jejich dopad na společnost [rukopis] / Veronika Veselá   .  2014 . 88 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Alkoholismus jako faktor kriminality : [rukopis] Petr Sytař   .  1995 . 50 s., 3 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Alkoholismus mezi školní mládeží : [rukopis] cesty prevence před návykovým chováním a závislostí / Michaela Cejpková   .  2002 . 77 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2003 / Lenka Miovská ... [et al.]   .  Praha :  Úřad vlády České republiky,  2005 . 79 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Analýza rizikových faktorů užívání návykových látek u žáků 9. tříd základních škol / Marie Pokorná   .  2019 . 84 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Analýza využívání materiálních didaktických prostředků zaměřených na prevenci drogových závislostí na ZŠ [rukopis] / Barbora Havránková   .  2011 . 71 l. [9] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.