Search results

 1. 10. sjezd Polské sjednocené dělnické strany : 29. června - 3. července 1986 : výbor z materiálů / [z pol.] přel. Anna Stejskalová   .  Praha :  Svoboda,  1987 . 291 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 2. 11. sjezd Jednotné socialistické strany Německa : 17.-21. 4. 1986 [Berlín] : výbor z materiálů / [z něm. přel.] Petr Kyncl   .  Praha :  Svoboda,  1987 . 215 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 3. 11. všeodborový sjezd : sborník dokumentů ze sjezdu ÚRO [konaného] 14.-17. 4. 1987 v Praze / uspoř. Miroslav Wenzl   .  Praha :  Práce : Politickoorgan. odd. ÚRO,  1987 . 100 s.
  book
 4. 11. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa ve dnech 2. a 3. října 1984 : k současným úkolům a dlouhodobému rozvoji zemědělství a dalších odvětví zabezpečujících výživu lidu   .  Praha :  Svoboda,  1984 . 47 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 5. 13. sjezd Bulharské komunistické strany : 2.-5.4.1986 : vybrané materiály / [z bulh. přel.] Alena Dobroslávková ... [aj.]   .  Praha :  Svoboda,  1987 . 253 s.
  book
 6. 13. sjezd Komunistické strany Číny : 25. října - 2. listopadu 1987 : výbor z materiálů / [z čín.] přel. Vladimír Ando... [aj.]   .  Praha :  Svoboda,  1989 . 124 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 7. 14. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa : [Praha] 14. a 15. června 1989 : o činnosti KSČ po 13. zasedání ÚV KSČ a jejích dalších úkolech : o vědeckotechn. rozvoji, hutnictví, strojírenství a elektrotechnice   .  Praha :  Svoboda,  1989 . 110 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 8. 15. zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa : 11. a 12. 10. 1989 : O činnosti KSČ po 14. zasedání ÚV KSČ a jejích úkolech před 18. sjezdem KSČ : Politika KSČ v tvorbě a ochraně životního prostředí   .  Praha :  Svoboda,  1989 . 59 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 9. 17. sjezd Komunistické strany Československa : Praha 24.-28. března 1986   .  Praha :  Svoboda,  1986 . 532 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 10. 1918 - vznik ČSR / František Emmert   .  Brno :  Computer Press,  2008 . 63 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF01/000
  volný výběr01/000
  1918 - vznik ČSR