Search results

 1. Bůh a zlo / Walter Gross, Karl-Josef Kuschel ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Hoblík]   .  Praha :  Vyšehrad,  2005 . 212 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 2. Cesta života = Derech chajim : 2. perek / Maharal Rabi Löw ; překlad a komentář Jan Divecký   .  Praha :  P3K,  2009 . 139 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 3. Čítanka židovsko-křesťanského dialogu / uspořádala Helen P. Fryová ; [z anglického originálu ... přeložili Gisela Kubrichtová ... et al.]   .  Praha :  Kalich : Vyšehrad,  2003 . 295 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Dramatické konflikty Bible : velmi vzdálený pokus o midraš, aneb, několik praktických lekcí z dramaturgie / David Jan Novotný   .  Praha :  Karolinum,  2005 . 292 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Izrael soudců a králů / Jan Divecký   .  Praha :  P3K,  2006 . 141 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Já a Ty : o křesťanství, židovství a jejich vzájemných vztazích : příručka (nejen) pro učitele / [autorka Alžběta Drexlerová]   .  Praha :  Společnost křesťanů a Židů,  2007 . 83 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/400
  volný výběr20/000
 7. Die jüdische Tradition und das Konzept des autonomen Lernens / Kurt Graff   .  Weinheim ; Basel : Beltz Verlag, [1980]  ©1980 . vii, 241 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 8. Kdo jsou Židé? / Paul Spiegel ; přeložili Eva a Pavel Dobšíkovi   .  Brno : Barrister & Principal, 2018 . 228 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Kdo jsou Židé
 9. Klasické židovství : kultura a historie rabínské doby / Günter Stemberger ; [z německého originálu Das klassische Judentum přeložila Marie Holá]   .  Praha :  Vyšehrad,  2011 . 237 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 10. Konverze k judaismu v zrcadle židovské ústní tradice a historie / Daniel Mayer   .  Praha :  OIKOYMENH,  2010 . 261 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100