Search results

 1. Aplikace air spargingu při sanaci bývalého vojenského letiště Hradčany / Stanislava Prokšová, Ferdinand Herčík, Jiřina Macháčková   .  Sanační technologie.Sanační technologie IX.s. 78-83.
  article
 2. Aplikace pevných humátů při dekontaminaci půd [rukopis] / Kristýna Machová   .  2009 . 64 l. , [4] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. BIOTOOL - výsledky mezinárodního výzkumného programu zaměřeného na vývoj biologických metod pro detekci znečištění horninového prostředí a monitoring průběhu biologické dekontaminace / Jiřina Macháčková   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 37-40.
  article
 4. Čištění odpadních vod, sanace kontaminovaných půd z pohledu metody LCA / Vladimír Kočí   .  Průmyslová ekologie.s. 8-15.
  article
 5. Dekontaminační technologie pro zeminy znečištěné rtutí, pracující na principu gravitační separace - popis a zkušenosti z provozu, Vlora (Albánie) / Jan Pejřil ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 137-139.
  article
 6. The economics of hazardous waste and contaminated land / edited by Hilary Sigman   .  Cheltenham :  Edward Elgar,  2008 . xxi, 489 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 7. Elektrochemická dekontaminace zemin – separace 137CS / Mojmír Němec ... [et. al.]   .  Inovativní in-situ sanační technologie.Inovativní in-situ sanační technologie.s. 82-87.
  article
 8. Experiment možnosti využitia výluhu vermikompostu na dekontamináciu pôdy znečistenej impregnačným olejom = Experimental using of the vermicompost extract for decontamination of soil polluted with impregnating oil / Juraj Ladomerský ... [et al.]   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 2 (2008), s. 28-33.
  article
 9. Intenzifikace hydraulické sanace podzemních vod v prostoru skládky Růžodol (okolí laguny R4) v Unipetrolu RPA Litvínov / Petra Fikarová   .  2016 . 82 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Kontaminácia sedimentov Laborca, Strážskeho kanála a Zemplínskej šíravy PCB, možnosti jej riešenia - projekt nespaľovacích technológií / Pavel Hucko, Katarína Dercová   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 183-188.
  article