Search results

 1. Adaptace na pracovní návyky a požadované kompetence matek po rodičovské dovolené / Taťána Kočová   .  2016 . 56 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Aktuální problémy vzdělávání pedagogických pracovníků v Ústeckém kraji / Barbora Pikalová   .  2018 . 72 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství [elektronický zdroj] / autoři Miroslav Charvát, Lucie Jurystová, Michal Miovský   .  Praha :  Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve vydavatelství Togga,  2012 . 1 online zdroj (39 s.)
  Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství
 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků / Marika Jelínková   .  2016 . 70 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v mateřských školách / Jana Dolejšová   .  2018 . 81 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Další vzdělávání pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež [rukopis] / Michala Červenková   .  2013 . 62, IX l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Další vzdělávání v Libereckém kraji : analýza a evaluace poptávky, nabídky a dalšího vývoje / Oldřich Čepelka, Zdeněk Palán, Jozefína Simová   .  Praha : Liberec :  Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR ; Tima,  c2012 . 153 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Determinanty výběru vyšší sekundární školy v Euroregionu Labe [rukopis] / Veronika Očková   .  2013 . 75 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Efficiency and effectiveness of public expenditure on tertiary education in the EU /   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2011 . 102 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 10. Genderové diference v motivaci pro další vzdělávání příslušníků Policie ČR [rukopis] / Tomáš Zajíc   .  2011 . 56 l. [3] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100