Search results

 1. Daň z příjmů fyzických osob v České republice v průběhu let 2004 - 2009 [rukopis] / Šárka Kubíková   .  2011 . 92 l. [29] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Daně v Evropské unii : daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění finančního sektoru / Jan Široký   .  Praha :  Linde Praha,  2013 . 386 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Daně v Evropské unii : daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SDEU, společný konsolidovaný základ daně (CCCTB), akční plán BEPS, zdanění finančního sektoru / Jan Široký   .  Praha : Leges, 2018 . 382 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Daňová politika v Evropské unii / Danuše Nerudová   .  Praha : Wolters Kluwer, 2017 . xiii, 213 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Daňové systémy v globálním světě / Lenka Láchová   .  Praha :  ASPI,  2007 . 271 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/010
 6. Mezinárodní účetní a daňové standardy / Jiří Ficbauer, David Ficbauer   .  Ostrava :  Key Publishing,  2007 . 146 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Proces harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie Beáta Blechová   .  Sborník příspěvků z konference Finance a management v teorii a praxi.s. 58-64.
  article
 8. Prověření implementace směrnic EU do zákona o DPH ČR [rukopis] = The Verification of implementation of EU directives into VAT law of the Czech republic / Juraj Grexa   .  2009 . 41 l., [4] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.