Search results

 1. Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole / Pavel Zikl   .  Praha :  Grada,  2011 . 112 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 2. Diagnostikovaná vrozená vada plodu a rozhodnutí matky o donošení plodu [rukopis] / Helena Fridrichová   .  2010 . 48 l. [2] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Komplexní péče o děti s tělesným a kombinovaným postižením / Anna Jakobová   .  Ostrava :  Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta,  2007 . 101 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s narušenou komunikační schopností / Renata Vrbová a kolektiv   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2012 . 87 s.
  Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s narušenou komunikační schopností
 5. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení / Marie Vítková (ed.) ... [et al.]   .  Brno :  Paido,  1999 . 94 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  volný výběr01/000
 6. Terapeutické momenty v hodinách výtvarné výchovy u dětí s kombinovanými vadami [rukopis] / Jitka Šípková   .  2008 . 79 l., [13] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením : somatopedická a psychologická hlediska / Jiří Jankovský   .  Praha :  Triton,  2006 . 173 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  volný výběr10/000
 8. Vybrané typy narušené komunikační schopnosti v interdisciplinárním přístupu : výsledky partikulárních výzkumných šetření / Kateřina Vitásková a kolektiv   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 120 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000