Search results

 1. 1.1921

  1921 : Vzpomínky na vznik KSČ / Zprac. Věra Holá, Jarmila Menclová, Božena Zumanová   .  Praha :  Nakladatelství politické literatury,  1962 . 377, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 2. 40 let od založení FPT-[Federace proletářské tělovýchovy] : Příspěvek k dějinám dělnické tělovýchovy v Československu / Vilém Mucha   .  Praha :  Sportovní a turistické nakladatelství,  1966 . 186, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 3. Antiklerikálne a ateistické tradície v našom revolučnom robotníckom hnutí (1918-1938) / Viera Hudečková   .  Bratislava :  Pravda,  1978 . 113 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 4. Antologie k mezinárodnímu dělnickému hnutí a k dějinám KSČ : Určeno pro posl. vys. škol. I. část / Autor: [kol.]   .  Praha :  SPN,  1966 . 296 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 5. Antologie k mezinárodnímu dělnickému hnutí a k dějinám KSČ : Určeno pro posl. vys. škol. II. část / Autor: [kol.]   .  Praha :  SPN,  1966 . 218 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 6. Arbeiterbewegung und Nationale Frage / Ausgewählte Aufsätze von Hans Mommsen   .  Göttingen :  Vandenhoeck und Ruprecht,  1979 . 429 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Arbeiterführer in der Tschechoslowakei : eine Kollektivbiographie sozialdemokratischer und kommunistischer Parteifunktionäre 1918-1938 / von Thomas Weiser   .  München :  Oldenbourg,  1998 . 299 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 8. Arbeiter-Opposition in der Sowjetunion : die Anfänge autonomer Gewerkschaften : Dokumente und Analysen / Arnold Schwendtke (Hg.)   .  Reinbek bei Hamburg :  Rowohlt,  1980 . 203 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 9. Bibliografie dějin dělnického hnutí 1965 : Bibliogr. ročenka knih. Ú[stavu] d[ějin] KSČ / Sest. Miloš Měšťánek, Karel Sosna, Růžena Machánková ; [Předml.:] Michal Reiman   .  Praha :  [nákl. vl,  1966] . 213, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
 10. Bibliografie dějin dělnického hnutí 1966 : Bibliogr. ročenka knih. Ú[stavu] d[ějin] KSČ / Sest. Karel Sosna a Krista Gavalierová   .  Praha :  [nákl. vl,  1967] . 265, [6] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100