Search results

 1. Bohatství a chudoba Orientu v zrcadle česky psaných cestopisů Předbělohorské doby / Bára Zimmermannová   .  2019 . 101 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Cestopis jako obraz renesančního vnímání světa / Václav Zuzánek   .  2019 . 69 listů, 11 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Cestování : historie v obrazech / předmluva Simon Reeve ; odborný konzultant P. Michael Collins ; spoluautoři Simon Adams, R.G. Grant, Andrew Humphreys ; z anglického originálu Journey přeložil Jiří Hedánek   .  Praha : Dobrovský s.r.o., 2018 . 360 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Cestování před sto lety, aneb, Všude dobře, doma nejlépe : rozvoj českého turismu v kontextu světových výstav ve druhé polovině devatenáctého století / Kristýna Ulmanová   .  Praha :  Dokořán,  2011 . 222 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Cestování v myšlenkové tradici od Michela de Montaigne po Mahátma Gándhího / Vojen Dolejš   .  2020 . 38 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Cestovatelé, dobrodruzi, objevitelé. Duchcov a fenomén cestovatelství konce 18. století (Anton Martin a Giacomo Casanova) = Travelers, adventurers, explorers. Duchcov and the phenomenon of travelling in the late 18th century (Anton Martin and Giacomo Casanova) / Kateřina Pohanová   .  2018 . 59 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Čeští cestovatelé : známé i neznámé příběhy dobrodružných výprav / Jana Jůzlová, Jiří Fixl   .  Praha : Mladá fronta, 2018 . 86 stran
  Čeští cestovatelé
 8. Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje. I., Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska / Zdeněk Hojda, Eva Chodějovská (eds.) ; autorský kolektiv Zdeněk Hojda ... [et al.]   .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Národní galerie v Praze,  2014 . 758 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Tajné dějiny objevování Ameriky / Zdeněk Kalkus   .  V Brně : CPress, 2020 . 287 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Cestovatelství / Michael Borovička   .  Praha ; Litomyšl :  Paseka,  2010 . 757 s., [8] s. barev. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/100
  volný výběr01/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.