Search results

 1. 2. polovina 20. století ve výuce dějepisu na základních školách [rukopis] : pracovní sešit / Sandra Krausová   .  2009 . 123 l. [6] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza a komparace vědomostí a dovedností žáků z dějepisu na vybraných středních školách na základě didaktického testování / Alena Urbanová   .  2016 . 83 listů, [6] nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza dějepisných vzdělávacích programů ve vybraných státech Evropy a její výsledky / Dagmar Hudecová   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,  2006 . 133 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 4. Analýza vlastivědných (dějepisných) učebnic pro 1. stupeň ZŠ po kurikulární reformě / Ondřej Šimik   .  Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017 . 253 stran, 18 nečíslovaných stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Antika a současnost : [Určeno pro] předmět dějepis pro 3. roč / Oldřich Kramoliš   .  Ostrava :  Item,  1992 . 12 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 6. Atlas českých dějin. 1. díl, Do r. 1618 / Eva Semotanová ; ilustrovali Dagmar Ježková a Jiří Petráček   .  Praha :  Kartografie,  2002 . 88 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr01/000
 7. Atlas českých dějin. 2. díl, Od r. 1618 / Eva Semotanová ; ilustrovali Dagmar Ježková a Jiří Petráček   .  Praha :  Kartografie,  2003 . 84 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr01/000
 8. Atlas dějepisný pro potřebu škol měšťanských / [kartografický dokument] zpracoval Jos. Brunclík   .  V Praze :  nákladem České graffické unie a.s.,  1921 . 18 dvojlistů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  P_PŠERBEROVÁ01/000
  cartography (maps)
 9. Atlas světových dějin. D. 2, Středověk - novověk [kartografický dokument]   .  Praha :  Kartografie,  1996 . 55 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/020
  kat. historie FF00/100
  volný výběr11/000
 10. Atlas světových dějin. D. 1, Pravěk - středověk [kartografický dokument]   .  Praha :  Kartografie,  1995 . 52 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/020
  kat. historie FF00/100
  volný výběr11/000