Search results

 1. Anatomie 2 / Radomír Čihák ; upravili a doplnili Radomír Čihák, Miloš Grim   .  Praha :  Grada,  2013 . 497 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  P_PBALKÓŠ00/100
  FZS - KF - MUDr. Ivan Humhej Ph.D.00/200
  BI - Ipser dr.00/100
  FE - Jelínek M. Mgr.00/100
  volný výběr10/020
 2. Anatomy of the voice : an illustrated guide for singers, vocal coaches, and speech therapists / Theodore Dimon ; illustrated by G. David Brown   .  Berkeley, California : North Atlantic Books, [2018]  ©2018 . xi, 102 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Anatomy of the voice
 3. Aplikovaná medicína. Kapitoly lékaře pro pedagogy. 1. díl, Dýchací systém / Jan Kálal   .  Praha :  Universita Karlova,  2000 . 78 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 4. Dlouhodobé trendy v úmrtnosti na zhoubné nádory respiračního systému v oblastech se zhoršenými podmínkami životního prostředí [rukopis] / Robert Boldiš   .  2004 . 67 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Fyziologie dýchání / Jana Slavíková, Jitka Švíglerová   .  Praha :  Karolinum,  2012 . 92 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Fyziologie dýchání
 6. Kompenzační cvičení pro děti mladšího školního věku s oslabeným dýchacím systémem - výukový materiál / Alexandra Dvořáková   .  2024 . 95 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči: respirační systém / Olga Suková, Zdeňka Knechtová   .  Brno : Masarykova univerzita, 2018 . 87 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Plicní funkce pro klinickou praxi / Jan Chlumský   .  Praha :  Maxdorf,  c2014 . 228 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Pohybová léčba u plicních chorob : respirační fyzioterapie / Miloš Máček a Libuše Smolíková   .  Praha :  Victoria Publishing,  1995 . 147 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E50/000
 10. Vliv intervenčního programu na respirační hodnoty u pubescentů s lehkým stupněm skoliózy / Jan Falešník   .  2020 . 67 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.