Search results

 1. Anatomie 2 / Radomír Čihák ; upravili a doplnili Radomír Čihák, Miloš Grim   .  Praha :  Grada,  2013 . 497 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  P_PBALKÓŠ00/100
  FZS - KF - MUDr. Ivan Humhej Ph.D.00/200
  BI - Ipser dr.00/100
  FE - Jelínek M. Mgr.00/100
  volný výběr20/010
 2. Aplikovaná medicína. Kapitoly lékaře pro pedagogy. 1. díl, Dýchací systém / Jan Kálal   .  Praha :  Universita Karlova,  2000 . 78 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 3. Dlouhodobé trendy v úmrtnosti na zhoubné nádory respiračního systému v oblastech se zhoršenými podmínkami životního prostředí [rukopis] / Robert Boldiš   .  2004 . 67 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Fyziologie dýchání / Jana Slavíková, Jitka Švíglerová   .  Praha :  Karolinum,  2012 . 92 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Fyziologie dýchání
 5. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči: respirační systém / Olga Suková, Zdeňka Knechtová   .  Brno : Masarykova univerzita, 2018 . 87 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Plicní funkce pro klinickou praxi / Jan Chlumský   .  Praha :  Maxdorf,  c2014 . 228 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Pohybová léčba u plicních chorob : respirační fyzioterapie / Miloš Máček a Libuše Smolíková   .  Praha :  Victoria Publishing,  1995 . 147 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E50/000
 8. Vliv intervenčního programu na respirační hodnoty u pubescentů s lehkým stupněm skoliózy / Jan Falešník   .  2020 . 67 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Vliv jógových dechových cvičení na vitální kapacitu plic [rukopis] / Martin Kuneš   .  2006 . 49 l., [14] l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Základy anatomie. 3a., Trávicí a dýchací systém / Miloš Grim, Rastislav Druga, Ondřej Naňka et al. ; ilustrace Ivan Helekal, Jan Kacvinský   .  Praha : Galén, [2022]  ©2022 . 145 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FZS - KF - MUDr. Ivan Humhej Ph.D.00/200

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.