Search results

 1. 90 skvělých aktivit od 90 světových koučů / [editorka a autorka úvodu] Elaine Biechová ; [překlad Libuše Mohelská, Daniela Zounková]   .  Brno :  Computer Press,  2011 . xvii, 390 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Efektivní vzdělávání zaměstnanců / Josef Vodák, Alžběta Kucharčíková ; [překlad Dagmar Krtičková]   .  Praha :  Grada,  2011 . 237 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 3. Efektivní vzdělávání zaměstnanců / Josef Vodák, Alžbeta Kucharčíková   .  Praha :  Grada,  2007 . 205 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr31/000
 4. E-learning jako možný nástroj vzdělávání a rozvoje pracovníků / Dana Egerová   .  Plzeň :  Západočeská univerzita v Plzni,  2012 . 141 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Firemní kultura a lidské zdroje / Zdeněk Šigut   .  Praha :  ASPI,  2004 . 87 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 6. Firemní vzdělávání / Hana Bartoňková   .  Praha :  Grada,  2010 . 204 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 7. Nové trendy v oblasti jazykového vzdělávání zaměstnanců a jejich ekonomický přínos pro firmu [rukopis] / Eva Valešková   .  2012 . 56 l., [5 l. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Rozvoj a vzdělávání pracovníků / František Hroník   .  Praha :  Grada,  2007 . 233 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr51/000
 9. Učení pro pracoviště : prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí / Petr Novotný   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2009 . 153 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  SP - Štyvarová Ing.01/000
  Učení pro pracoviště
 10. Využití moderních metod rozvoje kompetencí krizového řízení u manažerů ke zvýšení jejich připravenosti řešit krizové situace [rukopis] / Jana Říhová   .  2011 . 103 l., [12] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100