Search results

 1. The 7 principles of conflict resolution : how to resolve disputes, defuse difficult situations and reach agreement / Louisa Weinstein   .  Harlow : Pearson, 2018 . xiv, 212 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PE - Slavík dr.00/100
 2. ACCORD occasional papers [elektronický zdroj].   .  [Durban :  African Centre for the Constructive Resolution of Disputes]
  journal
 3. African journal on conflict resolution [elektronický zdroj] .   .  Durban :  ACCORD,  1999-
  journal
 4. Cesta z chaosu : krize ve Středomoří a na Blízkém východě / Gilles Kepel ; z francouzského originálu Sortir du chaos ... přeložila Šárka Belisová   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022 . 401 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Citová vazba a způsoby řešení partnerských konfliktů v mladé dospělosti / Lucie Hartmannová, Marek Kolařík   .  Praha : NLN, 2022 . 122 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Conflict& communication online [elektronický zdroj].   .  Berlin :  Regener ;  2002-
  journal
 7. Činnost Smírčí rady na Chomutovsku [rukopis] = The activities of the conciliatory council in Chomutov / Olga Šoltésová   .  2008 . 62 l., 12 l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Empatická a asertivní komunikace : jak zvládat obtížné komunikační situace / Olga Lošťáková   .  Praha : Grada, 2020 . 171 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Etnické konflikty / Filip Tesař   .  Praha :  Portál,  2007 . 251 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  sklad D10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/200
  volný výběr20/000
 10. Human rights dialogue [elektronický zdroj] .   .  New York, N.Y. :  Carnegie Council on Ethics and International Affairs,  1994- . v.
  journal

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.