Search results

 1. Elementy logiky : Určeno pro posl. dálkového a postgraduálního studia pedagog. fak. 1. [díl   .  Praha :  SPN,  1975 . 113 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 2. Hovory o pojmu / Pavel Materna   .  Praha : Academia, 2016 . 158 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 3. Jak se dělají filosofie / Zdeněk Vašíček ; [k vydání připravili Robert Krumphanzl a Karel Palek]   .  Praha :  Triáda,  2012 . 238 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Jména a deskripce: logicko-sémantická zkoumání / Jiří Raclavský   .  Olomouc :  Nakladatelství Olomouc,  2009 . 381 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. matematiky PřF00/100
  volný výběr10/000
 5. Logická zkoumání : [výbor článků] ; Základy aritmetiky : [logicko-matematické zkoumání o pojmu čísla] / Gottlob Frege ; přeložil Jiří Fiala   .  Praha :  OIKOYMENH,  2011 . 265 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. matematiky PřF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/200
  MA - Přibyl Mgr.00/100
  volný výběr20/010
 6. Metapher / Helge Skirl, Monika Schwarz-Friesel   .  Heidelberg :  Universitätsverlag Winter,  2013 . 100 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 7. O vzniku logiky / Karel Berka   .  V Praze : Státní nakladatelství politické literatury, 1959 . 96 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 8. Podmínky volby / Zdeněk Vašíček   .  Praha :  Triáda,  2003 . 265 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Pojmopis : formulový jazyk čistého myšlení po vzoru formulového jazyka aritmetiky / Gottlob Frege ; přeložil a komentářem opatřil Jiří Fiala   .  Praha :  OIKOYMENH,  2012 . 194 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/200
 10. Studie z kognitivní psychologie / Bohumír Chalupa (editor)   .  Brno :  Littera,  2011 . 199 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  MA1 - Chytrý Mgr.00/100
  volný výběr11/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.