Search results

 1. Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče / Ladislav Bezděk, Martin Frouz   .  Praha :  Národní památkový ústav,  2014 . 215 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 2. Dokumentace hřbitovů a sepulkrálních objektů s památkovou a kulturní hodnotou : certifikovaná metodika / koncepce metodiky a finální podoba textu: Petra Hečková   .  Pardubice : Univerzita Pardubice, 2022 . 110 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Dokumentace kampanologických památek ; Určování hmotnosti zvonů a jejich zvukového obrazu : památkový postup / Petr Vácha   .  Praha : Národní památkový ústav, 2018 . 93, 49 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území mikroregionů Moravský kras a Časnýř : [certifikovaná metodika VÚKOZ] / Adam Baroš ... [et al.]   .  [Průhonice :  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví],  2014 . 58 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území Společenství obcí Čertovo břemeno : [certifikovaná metodika VÚKOZ] / Adam Baroš ... [et al.]   .  [Průhonice :  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví],  2014 . 58 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na vybraném území MAS České středohoří : [certifikovaná metodika VÚKOZ] / Adam Baroš ... [et al.]   .  [Průhonice :  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví],  2014 . 74 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Handlungsanleitung für Schadstoffuntersuchungen in Böden / Otto Fränzle [et al.] ; Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1995 . 1 sv. (růz. stránkování)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Hodnocení relativní velikosti kořenového systému rostlin v přirozeném prostředí / Tomáš Středa, Jana Klimešová   .  Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2016 . 28 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Jednotné pracovní postupy pro provádění kontroly úrodnosti půd v ČR pro období 1993-1998 / Jaromír Nerad, Otto Mazanec   .  Praha :  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,  [199?] . 28 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči / Jan Veselý   .  V Praze :  Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, generálním ředitelstvím,  2014 . 124 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.