Search results

 1. Autorská kniha [rukopis] / Lenka Štukhejlová   .  2013 . 35 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Braková literatura v období první republiky, po roce 1989 a v současnosti / Michael Kliment   .  2019 . 50 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Das Buch der verbrannten Bücher / Volker Weidermann   .  Köln :  Kiepenheuer & Witsch,  2008 . 253 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 4. Cenzura a literární život mimo masmédia / Jiří Gruša   .  Praha :  Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR,  1992 . 26 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Cenzura v literatuře a umění střední Evropy / Jiří Hrabal (ed.)   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2014 . 352 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 6. Co bylo konfiskováno v článcích a projevech Klementa Gottwalda 1930-1938 / uspořádali F. Nečásek a M. Paťava   .  [Praha?] : Svoboda, 1948 . 43 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 7. Francouzsko-české vztahy v oblasti překladu (1945-1953) / Pavel Čech   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2011 . 386 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Glasnost und Medienpolitik unter Gorbatschow / Paul Roth   .  Bonn : Studiengesellschaft für Zeitprobleme ; Hohwacht, 1990 . 365 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 9. Kulturní časopisy za protektorátu (věnující se literatuře) [rukopis] / Michaela Uhlířová   .  2011 . 104 l., xxi l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848 / Norbert Bachleitner ; mit Beiträgen von Daniel Syrovy, Petr Píša und Michael Wögerbauer   .  Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2017 . 528 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000