Search results

 1. ¡Que el pueblo mande! : levicové vlády, populismus a změny režimu v Latinské Americe / Vladimíra Dvořáková, Radek Buben, Jan Němec   .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON),  2012 . 363 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr20/000
  ¡Que el pueblo mande!
 2. 360stupňová zpětná vazba jako nástroj rozvoje lidí / Marián Kubeš, Ľubica Šebestová ; [překlad Antonín Petráň]   .  Praha :  Grada,  2008 . 147 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
  360stupňová zpětná vazba jako nástroj rozvoje lidí
 3. Action Research for Sustainable Development in a Turbulent World [electronic resource].   .  Bradford :  Emerald Group Pub.,  2012. . 1 online resource (269 p.)
  book
 4. Adaptace na změnu klimatu ve městech : pomocí přírodě blízkých opatření / autoři textů k příkladům adaptačních opatření: Adam Baroš, Martin Čížek, Dan Frantík, Hrón Hrafnsdóttir, Thórólfur Jónsson, Eva Kalová, Marleen Kaptein, Jiří Karnecki, Klára Kepertová, Miroslav Kundrata, Helena Peřinová, Vlastimil Rieger, Milan Řezáč, Marie Slavíková, Jan Sponar, Zuzana Šeptunová, David Šmída, Michal Šperling, Irena Tolarová, Pavlína Valentová, Jan Valeška, Pavel Zahradníček, František Zemek, Hana Zuchnická, Jan Zvara   .  Plzeň : Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, 2015 . 79 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Adaptace na změnu klimatu ve městech
 5. Alokace rozpočtových prostředků EU v příhraničních oblastech: případová studie Euroregionu NISA / Ivana Šimíková   .  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (Katovice, Polsko.Vliv malých a středních podniků na sociálně-ekonomické prostředí regionu.s. 202-208.
  article
 6. Analýza politiky a političtí aktéři : možnosti a limity aplikace teorií v příkladech / Blanka Říchová a kol., další autoři: Petr Jüptner, Martin Riegl, Kamil Švec   .  Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015 . 251 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
  Analýza politiky a političtí aktéři
 7. Ani vojna, ani mír : velmoci, Československo a střední Evropa v sedmi dramatech na prahu druhé světové a studené války / Vít Smetana   .  Praha : Nakladatelství Lidové noviny, NLN, 2016 . 663 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  Ani vojna, ani mír
 8. Antigraffiti : ochrana kamene : testování antigraffiti prostředků pro ochranu památek z kamene II / Ivana Maxová a kol.   .  Praha :  Idea servis,  2007 . 65 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  Antigraffiti
 9. The art of case study research / Robert E. Stake   .  Thousand Oaks :  Sage Publications,  c1995 . xv, 175 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PS - Závora Mgr.00/100
  The art of case study research
 10. Arts logistics / Petr Pernica a kolektiv   .  Praha :  Oeconomica,  2008 . 425 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
  Arts logistics