Search results

 1. Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek : metodická příručka / [autoři Pavel Nepustil, Markéta Szotáková a kol.]   .  [Praha] :  Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti,  2013 . 103 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Case management v péči o lidi žijící s demencí : koordinace péče zaměřená na člověka / Iva Holmerová   .  Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018 . 231 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Case management v práci s cizinci v uzavřeném zařízení [rukopis] / Jan Koláčný   .  2010 . 53 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. The case manager [elektronický zdroj] : CM.   .  St. Louis, Mo. :  Mosby
  journal
 5. Praxe případového vedení s lidmi s duševním onemocněním [rukopis] / Jiří Novohradský   .  2010 . 56 l., [7] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Soukromý život osoby pečující o dítě s postižením [rukopis] / Petra Klofová   .  2016 . 50 l., 96 672 znaků(bez mezer)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR   .  Praha :  MPSV,  2012 . 43 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000