Search results

 1. 22 oprátek / Jan Bret   .  Praha :  Ministerstvo obrany České republiky - AVIS,  1999 . 190 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 2. Dějiny poprav a katů v Čechách / Josef Svátek   .  Praha :  Havran,  2004 . 225 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Dopisy Dr. Milady Horákové : z pankrácké cely smrti 24.-27.6 1950   .  Praha :  Klub Dr. Milady Horákové v nakl. EVA,  2013 . 56 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Das Egerer Urgichtenbuch (1543-1579) / herausgegeben von Emil Skála   .  Berlin : Akademie-Verlag, 1972 . li, 175 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 5. EU support for the fight against torture and the abolition of the death penalty / European Court of Auditors   .  Luxembourg : Publications Office of the European Union, [2015]  ©2015 . 55 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 6. Historie trestu : justiční tresty od dávných dob po současnost / Lewis Lyons   .  Praha :  Svojtka & Co.,  2004 . 190 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 7. Hrdelní soudnictví královského města Loun v pobělohorské době / [rukopis] Lenka Kuthanová   .  1996 . 105 listů, příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Chlumecké hrdelní příběhy   .  Praha :  Paseka,  1993 . 165 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Knihy Černé jinak Smolné při hrdelním soudu v městě Bystrém od r. 1625 / z rukopis. originálu-unikátu uloženého v archivu města Bystrého přeps. Emil Pave   .  [Liberec] :  Cíl,  1946 . 56 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Násilná smrt jako etický problém (trest smrti, interrupce) / [rukopis] Romana Černohorská   .  1994 . 72 listů, příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.