Search results

 1. Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách : na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století / Pavel Pumpr   .  Brno :  Matice moravská,  2010 . 421 s., [16] s. barev. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě / Jiří Mikulec a kolektiv [Zdeněk Beneš ... et al.]   .  Praha :  Historický ústav,  2013 . 516 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr01/000
 3. Církevní rozkol a slovanský svět / Boris N. Florja ; přeložil Michal Téra   .  [Červený Kostelec] :  Pavel Mervart,  2014 . 187 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Církevní správa a její písemnosti na přelomu středověku a novověku   .  Praha :  Karolinum,  2003 . 285 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Církevní správa na Chomutovsku na sklonku předhusitské doby / [rukopis] Martina Vajcová   .  2003 . 51 l., [75] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Církevní správa v severozápadních Čechách a hraniční změny litoměřické diecéze : [rukopis] Markéta Círusová   .  1994 . 61 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Československo a Svatý stolec. II/1., Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1919-1925) : výběrová edice dokumentů / Pavel Helan a Jaroslav Šebek, editoři   .  Praha :  Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR,  2013 . 307 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Československo a Svatý stolec. II/3., Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti 1929-1931 : edice dokumentů / Pavel Helan (ed.)   .  Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., 2020 . 369 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Československo a Svatý stolec. IV., Diplomatická korespondence a další dokumenty 1928-1934 : výběrová edice / Eva Hajdinová, Dagmar Hájková, Pavel Helan, Francesco Caccamo, Jitka Jonová (eds.)   .  Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., 2020 . 597 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. II., Kláštery založené ve 13. a 14. století / Kateřina Charvátová   .  Praha :  Karolinum,  2014 . 467 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.