Search results

 1. Bibliografie hudebnin ve fondu Centrální katolické knihovny   .  Praha :  Centrální katolická knihovna,  2003 . 90 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Bibliotheca Strahoviensis. 10   .  Praha : Klášter premonstrátů na Strahově, 2011 . 240 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Bibliotheca Strahoviensis. 11   .  Praha : Klášter premonstrátů na Strahově, 2014 . 148 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Bibliotheca Strahoviensis. 12   .  Praha : Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2017 . 244 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Jazyk a řeč knihy : k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven = [pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles = zur Erforschung der Schloss-, Bürger- und Kirchenbibliotheken = investigaciones en las bibliotecas aristocráticas, burguesas y eclesiásticas] / Jitka Radimská (ed.)   .  České Budějovice :  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,  2009 . 582 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Soupis prvotisků děkanské knihovny v Ústí nad Labem a jejich vazeb / [rukopis] Pavla Krupková   .  2004 . 53 l., 38 l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně / Stanislav Petr   .  Praha :  Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky,  2007 . xciv, 587 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Ve jménu moudrosti : ikonografie barokních knihoven na Moravě v 18. století / Michaela Šeferisová Loudová   .  Praha : NLN, 2018 . 501 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000