Search results

 1. Apoštolský nuncius v Praze : významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950 / Marek Šmíd   .  Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015 . 543 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Jan III. z Rožmberka : 1484-1532 : generální převor johanitského řádu v Čechách a vladař rožmberského domu / Simona Kotlárová   .  České Budějovice :  Veduta,  2010 . 223 s., viii s. barev. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Jan Nepomucký : světec doby temna : list z českých dějiny / napsal F. M. Bartoš   .  Praha :  Kalina a Dolenský,  1921 . 83 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 4. Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl druhý, Města, církev, korunní země / Jiří Kuthan   .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK,  2013 . 815 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F10/000
  kat. historie FF00/100
 5. Kronika olomoucké arcidiecéze : (1989-2005) / sestavil Josef Pala   .  Olomouc :  Arcibiskupství olomoucké v nakl. Matice cyrilometodějská,  2006 . 151 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Litoměřická kapitula : 950 let od založení ; [kniha příspěvků z konference konané dne 8. června 2007 ...]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,  2007 . 133 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/010
 7. Mission: Apostolic Nuncio in Prague : Czechoslovakian-Vatican diplomatic relations between 1920 and 1950 / Marek Šmíd ; translated from Czech by Zuzana Vrbová   .  Prague : Karolinum Press, 2020 . 299 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Plenitudo potestatis in partibus? : papežští legáti a nunciové ve střední Evropě na konci středověku (1450-1526) / Antonín Kalous   .  Brno :  Matice moravská,  2010 . 446 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 9. Pravoslavní v Československu v letech 1918-1953 : příspěvek k dějinám Pravoslavné církve v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi / Pavel Marek, Volodymyr Bureha   .  Brno :  CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury),  2008 . 531 s., xxxii s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FÚ - Minárik Ph.D.00/100
 10. Slovník představitelů katolické církevní správy v Čechách 1848-1918 / Eliška Čáňová   .  Praha :  Státní ústřední archiv,  1995 . 103 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.