Search results

 1. 24.10.1517 - Svatováclavská smlouva : urození versus neurození / Jindřich Francek   .  Praha :  Havran,  2006 . 122 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Antisovětismus předmnichovské republiky : Z historie potlačování a perzekuce přátelství pracujících k SSSR a z dějin jejich boje na obranu země sovětů v buržoazním Československu v létech 1918-1938 / Karel Vaš   .  Praha :  Práce,  1972 . 102, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 3. Bürgerkultur im 19. Jahrhundert : Bildung, Kunst und Lebenwelt : [Lothar Gall zum 60. Geburtstag] / herausgegeben von Dieter Hein und Andreas Schulz   .  München :  C.H. Beck,  c1996 . 379 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Buržoazní ekonomické myšlení 20. století / V.S. Afanasjev ; z ruš. přel. Jaroslav Petráček, Martina Martinovičová   .  Praha :  Svoboda,  1989 . 345 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 5. Buržoazní revoluce v Evropě / Miroslav Hroch   .  Praha :  Svoboda,  1981 . 472, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 6. Buržoazní sociálně filozofické a sociologické teorie : Příspěvek ke kritice : Studijní příručka pro posl. vys. škol / Marie Jirková   .  Praha :  SPN,  1975 . 115, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 7. Buržoazní sociálně filozofické a sociologické teorie : příspěvek ke kritice / Marie Jirková   .  Praha :  SPN,  1979 . 113, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 8. Buržoazní sociologie a současnost / [kolektiv autorů pod vedením F.V. Konstantinova]   .  Praha :  Svoboda,  1981 . 362 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 9. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. II, Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498-1547 / Petr Voit   .  Praha : Academia, 2017 . 933 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 10. Dělník a měšťan : vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870–1914 / Lukáš Fasora   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  2010 . 423 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.