Search results

 1. Bioindikace a biomonitoring, aneb, Jak poznat, v jakém prostředí žijeme / [Jiří Kulich ... et al.]   .  [Horní Maršov] :  SEVER - Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory,  c2002 . 75 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  SV - Marková Mgr.10/000
  volný výběr11/000
 2. Bioindikátory kvality vodních ekosystémů - hodnocení kvality řeky Bíliny [rukopis] / Jana Grümannová   .  2007 . 70 l., [40] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu - metodiky stanovení indikátorů ekosystémových služeb = Biological and technological aspects of sustainability of controlled ecosystems and their adaptability to climate change - indicators of ecosystem services : monografie / Zdeněk Žalud at el.   .  Brno :  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,  2008 . 176 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu - metodiky stanovení indikátorů ekosystémových služeb
 4. BIOTOOL - výsledky mezinárodního výzkumného programu zaměřeného na vývoj biologických metod pro detekci znečištění horninového prostředí a monitoring průběhu biologické dekontaminace / Jiřina Macháčková   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 37-40.
  article
 5. Ekotoxikologie, bioindikace a biomonitoring / Petr Anděl   .  Liberec :  Evernia,  2011 . 243 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Gastrotricha : sumarizace současného stavu znalostí / Sindy Štipáková   .  2015 . 30 listů, 16 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Jak využít metodu Colilert®-18 a Enterolert pro stanovení indikátorových organismů v čistírenských kalech / Ladislava Matějů ... [et al.]   .  Vodárenská biologie 2011.s. 142-145.
  article
 8. Med jako bioindikátor kvality životního prostředí. Sledování obsahu těžkých kovů [rukopis] / Eva Křapková   .  2007 . 91 l., [13] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Methoden zur Pflanzenökologie und Bioindikation / Karl Heinz Kreeb   .  Stuttgart :  Fischer,  1990 . 327 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Metodika revitalizace krajiny v Podkrušnohoří / Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí,  2010 . 67 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr01/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.