Search results

 1. 13th conference on environment and mineral processing : 4.6.-6.6.2009, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. Part IV / [editors Peter Fečko, Vladimír Čablík]   .  Ostrava :  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,  2009 . 262 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  volný výběr01/000
 2. Adaptace buněčné stěny bakterie Rhodococcus erythropolis při degradaci fenolu / Olga Schreiberová ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 238-240.
  article
 3. Adhezivní vlastnosti bakteriální populace degradující aromatické látky / Dagmar Pospíšilová ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 227-228.
  article
 4. Aeróbna biodegradácia TCE a DCE - nové poznatky / Želmíra Greifová, Miroslav Minařík, Markéta Sotolářová   .  Sanační technologie.Sanační technologie IX.s. 47-50.
  article
 5. Anaerobní rozklad persistentních organických látek / Jana Zábranská, Dana Pokorná, Jitka Malá   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 146-150.
  article
 6. Analytické stanovení ftalocyaninů, cytostatik a jejich degradačních produktů pomocí HPLC-MS / Monika Svátová   .  2015 . 60 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Aplikace air spargingu při sanaci bývalého vojenského letiště Hradčany / Stanislava Prokšová, Ferdinand Herčík, Jiřina Macháčková   .  Sanační technologie.Sanační technologie IX.s. 78-83.
  article
 8. Aplikační charakteristiky vybraných biodegradačních mikroorganismů [rukopis] / Soňa Červinková   .  2014 . 71 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Biodegradabilita superabsorbentů / Miloslav Slezák, Marcela Domažlická, Pavel Havelka   .  Aprochem 2010 Aprochem.2. díl, s. 2335-2341.
  article
 10. Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy / Petr Stloukal, Marek Koutný   .  Průmyslová ekologie.s. 56-62.
  article