Search results

 1. 1.Bible

  Bible : 101 nejdůležitějších otázek / Bernhard Lang ; [z německého originálu ... přeložila Jindra Hubková]   .  Praha :  Vyšehrad,  2014 . 162 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Bible a antická tradice / Claude Tresmontant ; [z francouzského originálu ... přeložil Jan Sokol]   .  Praha :  Vyšehrad,  1970 . 174 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
 3. Bible a antická tradice : esej o hebrejském myšlení / Claude Tresmontant ; [z francouzského originálu ... přeložil Jan Sokol]   .  Praha :  Vyšehrad,  1998 . 175 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Bible a postmoderní představivost : písmo jako scénář života / Walter Brueggemann ; z anglického originálu Texts under negotiation: the Bible and postmodern imagination ... přeložil a bibliografii doplnil Petr Sláma   .  V Praze : Vyšehrad, 2016 . 162 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Biblické studie / Uspoř. Amedeo Molnár, Josef Smolík   .  Praha :  Ústřední církevní nakladatelství,  1982 . 124 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 6. Cizinec v tvých branách : biblické podněty pro etickou reflexi migrace / Petr Štica   .  Praha :  Karolinum,  2010 . 120 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  volný výběr00/010
 7. Clamores Eliae / Jan Amos Komenský ; uspoř., lat. části přel. a k vyd. připravil Jiří Beneš ; graf. úprava a obálka Karel Vilgus   .  Praha :  Primus,  1992 . 53 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 8. Člověk - pastýř stvoření   .  Brno :  Cesta,  1994 . 190 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Dvanáctka : uvedení do Malých proroků / Jiří Beneš   .  Praha : Návrat domů, 2019 . 431 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Dvanáctka
 10. Evangelické báje a jejich smysl I. A. Kryveljov: Evangelskie skazanija i ich smysl ; přel. Zdeněk Lahulek-Faltys   .  Praha :  Státní nakladatelství politické literatury,  1958 . 89 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100