Search results

 1. Apoštolské krédo : jak chápat vyznání víry / Hubert Philipp Weber ; z německého originálu Credo - das Glaubensbekenntnis verstehen ... přeložila Karla Korteová   .  V Praze : Vyšehrad, 2020 . 126 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Apoštolské krédo
 2. A učil je v podobenstvích : Ježíšovy obrazné příběhy o životě z víry / Josef Imbach ; z německého originálu Und lehrte sie in Bildern: die Gleichnisse Jesu - Geschichten für heute ... přeložila Karla Korteová   .  Praha : Vyšehrad, 2016 . 203 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 3. Bible a postmoderní představivost : písmo jako scénář života / Walter Brueggemann ; z anglického originálu Texts under negotiation: the Bible and postmodern imagination ... přeložil a bibliografii doplnil Petr Sláma   .  V Praze : Vyšehrad, 2016 . 162 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. 4.Bible

  Bible : ilustrovaný průvodce Starým a Novým zákonem / John Bowker   .  Praha :  Ottovo nakladatelství,  2006 . 532 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. výtvarné kultury PF00/100
 5. Bible pro ty, kdo už nejsou děti / Ludmila Muchová   .  V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019 . 175 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Biblické zprávy v různém světle : výklady Sedláčkova starozákonního semináře při theologické fakultě c. k. české university v Praze. Kniha východu Hebreů z Egypta / vydává Jaroslav V. Sedláček   .  Praha :  V. Kotrba,  1909 . 204, 4 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 7. Boží slovo a slovo lidské : čtení, překlad a výklad posvátných textů v křesťanství, židovství a islámu / Jiří Hanuš a kol.   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  2012 . 234 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Bůh je větší než naše srdce : příběh ztraceného syna / Johannes B. Brantschen ; z německého originálu ... přeložila Soňa Rychlá   .  Praha : Portál, 2015 . 1 online zdroj (111 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Bůh je větší než naše srdce
 9. Bůh v karanténě : křesťanský pohled na pandemii / N.T. Wright ; z anglického originálu God and the pandemic: a Christian reflection on the coronavirus and its aftermath ... přeložil Alexandr Flek   .  Praha : Biblion, 2020 . 86 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Bůh v karanténě
 10. Co vlastně Bible říká o homosexualitě? / Daniel A. Helminiak ; [z anglického originálu ... přeložil Daniel Micka]   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),  2007 . 131 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000