Search results

 1. 1309 testových otázek BOZP : jedinečný zdroj informací pro OZO BOZP / Zdeněk Šenk   .  Olomouc :  ANAG,  2011 . 415 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 2. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci / Anna Janáková   .  Olomouc :  ANAG,  2011 . 503 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 3. Abeceda personalisty 2011 : řízení lidských zdrojů, personální informace - plánování a optimalizace pracovníků ve firmě, řízení pracovního výkonu a firemní výkonnosti, odměňování zaměstnanců pro personalisty, zaměstnanecké výhody (benefity), bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zdravotní péče, vedení personální agendy, ochrana osobních údajů, vztahy k orgánům a institucím, zaměstnavatel a odborová organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast BOZP, odlišnosti v personální práci v nepodnikatelské sféře / Hana d'Ambrosová ... [et al.]   .  Olomouc :  ANAG,  2011 . 415 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 4. Achieving better safety and health in construction : information report   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2004 . 144 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 5. Aktualizace systému řízení kvality a jeho rozšíření o systém environmentálního managementu a bezpečnosti práce / Pavel Knedlík   .  2016 . 140 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Analýza rizik a zabezpečení ochrany lidských a materiálních zdrojů před nebezpečím výbuchu ve společnosti Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. [rukopis] / Barbora Hasseová   .  2010 . 52 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Analýza rizik při práci : příručka pro zaměstnavatele / J. Baumruk [et al.] ; vyd. Státní zdravotní ústav, Praha   .  Praha :  Fortuna,  2001 . 135 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 8. Analýza rizk BOZP v konkrétním podniku [rukopis] / Michal Fieger   .  2012 . 44 l., [5] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Analýza úrazovosti pracujících obyvatel ČR v komparaci s úrazovostí osob ve výkonu trestu / Jan Beránek   .  2017 . 78 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Analýza vlivu lidského činitele na bezpečný provoz rozsáhlých technologií / Luboš Kotek, František Babinec   .  Aprochem 2009 Aprochem 2009.s. 2328-2331.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.