Search results

 1. Behaviorální finance - implikace pro investory / autor diplomové práce: Michal Stupavský   .  Praha : Plot, 2016 . 77 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Exotic preferences : behavioral economics and human motivation / George Loewenstein   .  Oxford :  Oxford University Press,  2007 . xv, 671 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  MG - Jílková prof. Ing.00/100
 3. Freakonomie : skrytá ekonomie všeho / Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner ; překlad: Ivo Magera   .  V Brně : BizBooks, 2015 . 280 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 4. Hybrid public policy innovations : contemporary policy beyond ideology / edited by Mark Fabian and Robert Breunig   .  New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018 . xx, 289 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FSE - KEM - Radek Soběhart Ph.D, PhDr.00/100
 5. Chování spotřebitelů v oblasti energetické efektivnosti staveb / Jan Jolič   .  2017 . 40 listů, 7 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. An introduction to behavioral economics / Nick Wilkinson and Matthias Klaes   .  London : Palgrave, 2018 . xvi, 599 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FSE - KEM - Radek Soběhart Ph.D, PhDr.00/100
 7. Is behavioral economics doomed? : the ordinary versus the extraordinary / edited by David K. Levine   .  Cambridge :  Open Book Publishers,  c2012 . 141 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  MG - Jílková prof. Ing.00/100
 8. K problematike bahaviorálnych financií / Ctibor Pilch   .  Sborník příspěvků z konference Finance a management v teorii a praxi.s. 23-30.
  article
 9. Neočekávané chování : příběh behaviorální ekonomie / Richard H. Thaler ; z anglického originálu Misbehaving. The making of behavioral economics ... přeložil Jan Kalandra   .  Praha : Argo : Dokořán, 2017 . 377 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 10. Právo, ekonomie a politika / Richard A. Epstein   .  Praha :  Wolters Kluwer Česká republika : CEVRO Institut : Liberální institut,  2010 . 288 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000