Search results

 1. Augustiniáni-eremité v Českých zemích do husitské revoluce [rukopis] / Anna Škultétyová   .  2014 . 61 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Diplomatarium monasterii Glacensis canonicorum regularium sancti Augustini ab anno 1350 usque ad annum 1381 / ediderunt Pavel Otmar Krafl, Lenka Blechová ; cooperavit Petr Sedláček   .  Brno : Středoevropské centrum slovanských studií, 2018 . 172 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Ecclesia in Glacz frequencius a Christi fidelibus visitetur = Kapitoly z dějin kladské kanonie v době předhusitské / Pavel Otmar Krafl   .  Brno : Masarykova univerzita, 2015 . 198 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Katalog der Handschriften des Augustiner Chorherrenstiftes Klosterneuburg. Teil 3, Cod. 201-300 / bearbeitet von Franz Lackner   .  Wien :  Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,  2012 . 364 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  rakouská knihovna10/000
 5. Klášter augustiniánských kanovníků v Třeboni / Jaroslav Kadlec   .  V Praze :  Karolinum,  2004 . 340 s., [20] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Konvent augustiniánů-eremitů v Mnichově-Pivoni v době předhusitské a jeho pozemková držba. K dějinám středověkého osídlení v oblasti Českého lesa [rukopis] / Monika Beranová   .  2014 . 81 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Quam ecclesiam in honore sancte Marie Virginis intitulari volumus : study on the Kłodzko Monastery of Canons Regular of St. Augustine in the Pre-Hussite Period / Pavel Otmar Krafl ; translation Miroslav Košek   .  Brno : Středoevropské centrum slovanských studií, 2018 . 93 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Řád augustiniánů eremitů na Moravě v předhusitské době / Jiří Šmeral   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, katedra historie,  2008 . 151 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Šternberk : klášter řeholních lateránských kanovníků : dějiny, umění, kultura / Filip Hradil, Jiří Kroupa (eds.)   .  Šternberk :  Římskokatolická farnost Šternberk,  2009 . 176 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Ubi est finis huius libri deus scit : Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem / Michal Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová (edd.)   .  Praha : Scriptorium, 2015 . 675 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100