Search results

 1. 3D tisk / Jitka Kratochvílová ; překlad: Petra Millarová ; fotografie Jitka Kratochvílová, Josef Růžička ad.   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015 . 95 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/010
 2. Abstrakce ve výtvarné výchově žáků 1. ročníku základní školy / Květoslava Uramová   .  2021 . 114 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Akce a reakce : performativní aspekty v současném umění a umělecké výchově / Vladimír Havlík (ed.)   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015 . 227 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Akce v přírodě s mentálně retardovanými dětmi [rukopis] / Olga Laudátová   .  1999 . 126 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Akční tvorba / Igor Zhoř, Radek Horáček, Vladimír Havlík   .  Olomouc : Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1991 . 84 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 6. Aktuálne otázky vzťahu teórie a praxe výtvarnej výchovy : zborník materiálov zo sympózia čs. komitétu INSEA : Nitra, 26.-28. apríla 1990 / [zostavila Alena Veselá]   .  Bratislava :  Výskumný ústav pedagogický,  1991 . 141 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/100
 7. Aktuální otázky zprostředkování umění : teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova / editoři Radek Horáček a Jan Zálešák   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2007 . 190 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F10/000
  kat. výtvarné kultury PF00/200
  volný výběr10/000
  PS - Závora Mgr.00/100
 8. Analog vs. digital [rukopis] : knižní objekt, elektronická presentace reflektující prostředí soudobé vizuální kultury / Vendula Svobodová   .  2011 . 95 l. [27] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Analýza vizuálních schematismů v pohádkách a její aplikace ve výtvarné výchově [rukopis] / Adéla Justová   .  2012 . 87 l. [6] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Animace v hodinách výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy / Martin Votava   .  2016 . 126 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.