Search results

 1. Alkylácia benzénu s 1-dodecénom na dealuminovaných zeolitoch Y v prietokovom reaktore / Michal Horňáček, Pavol Hudec, Agáta Smiešková   .  Aprochem 2009 Aprochem 2009.s. 1181-1188.
  article
 2. Aplikační charakteristiky vybraných biodegradačních mikroorganismů [rukopis] / Soňa Červinková   .  2014 . 71 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Degradace polycyklických aromatických uhlovodíků pomocí hub v kontaminovaných matricích: vliv inokula a biodostupnosti polutantů / Tomáš Cajthaml ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 153-155.
  article
 4. Detekce organických polutantů v půdě pomocí luminiscenčních bioreportérových bakterií [rukopis] / Jana Pěknicová   .  2011 . 73 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Hodnocení efektivity sanace starých zátěží na příkladu průmyslového areálu - asanace zeminy, podzemních vod a skládek různých druhů odpadů [rukopis] / Helena Pollnerová   .  2008 . 80 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Hodnocení struktury mikrobiálních společenstev pomocí analýzy markerových fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) / Mirka Petránková, Petr Baldrian , Tomáš Cajthaml   .  Sanační technologie XIV.s. 171-173.
  article
 7. Charakteristika mikroorganismů degradujících toluen [rukopis] / Natalia Anferova   .  2012 . 108 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Identifikace zdrojů znečištění ovzduší v Ústeckém kraji [rukopis] / Pavel Hlinka   .  2013 . 107 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Die Immissionsbelastung durch Benzol in Nordrhein-Westfalen / Manfred Buck, Klemens Ellermann ; Hrsg. Landesanstalt für Immissionsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, Essen   .  Essen :  Landesanstalt für Immissionsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen,  1988 . 70 s., 1 mp. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Izolace a charakterizace potenciálních degradérů polycyklických aromatických uhlovodíků / Jitka Hrdinová ... [et al.]   .  Průmyslová ekologie.s. 215.
  article