Search results

 1. Anthropometric measuring tools and methodology for the measurement of anthropometric parameters / Kopecký M., Krejčovský L., Švarc M.   .  Olomouc :  Palacký University,  2014 . 27 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 2. Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic - Na Pískách = Anthropological analysis of the early medieval population from Dolní Věstonice – Na Pískách / Ivana Jarošová, Martina Fojtová, Zdeněk Tvrdý - eds.   .  Brno :  Moravské zemské muzeum,  2012 . 153 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF01/000
  Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic - Na Pískách
 3. Antropologické aspeky skoliózy [rukopis] / Gabriela Hrušková   .  2011 . 103 l. [5] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Antropologie a Melanésie : z doby kamenné do kyberprostoru / Martin Soukup   .  V Praze :  Karolinum,  2013 . 630 s., [32] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Biologický vývoj a vzdělávání dětí romského etnika v Ústeckém kraji / Dagmar Kubátová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2011 . 209 s., [56] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
  volný výběr60/000
 6. Conditions of fieldwork / Martin Soukup et al.   .  Prague : National Museum, 2016 . 112 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  volný výběr11/000
 7. Dolní Věstonice - Pavlov / Jiří A. Svoboda   .  Praha : Academia, 2016 . 399 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Fyzické osobnosti českých panovníků. II. díl, Čeští králové I / Emanuel Vlček   .  Praha :  Vesmír,  2000 . 558 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Fyzické osobnosti českých panovníků. III. díl, Čeští králové II. / Emanuel Vlček   .  Praha :  Vesmír,  2000 . 301 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Jan z Pomuku : (Sv. Jan Nepomucký) : jeho život, umučení a slavné působení ve světle současné historie a antropologie / Emanuel Vlček   .  Praha :  Vesmír,  1993 . 69 s., [16] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D01/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100