Search results

 1. Analýza antropogenního vlivu v CHKO Český ráj [rukopis] / Petra Jiskrová   .  2010 . 66 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza disparit v pokryvu modelového území Podkrušnohoří v porovnání s Českou republikou = Analysis of Podkrušnohoří land-cover disparities in comparison with the Czech Republic / Josef Seják   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 46-53.
  article
 3. Analýza dlouhodobých antropických vlivů v modelovém území Podkrušnohoří = Analysis of longterm anthropic impacts in modelled region of Podkrušnohoří / Josef Seják   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 28-34.
  article
 4. Analýza problémů zemědělství v antropogenně postižené oblasti = The analysis of the problem of farming in the anthropogennically changed area / Jaroslava Vráblíková ... [et al.]   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 39-42.
  article
 5. Antropizácia pôdy / N. Szombathová, J. Sobocká   .  V Nitre :  Slovenská poľnohospodárska univerzita,  2006 . 114, [9] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr31/000
 6. Antropogeniczna roślinność Puszczy Białowieskiej jako wynik synantropizacji naturalnego komplksu leśnego / Janusz Bogdan Faliński   .  Warszawa :  Państwowe Wydawnictwo Naukowe,  1966 . 255 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 7. Antropogenně zatížená krajina severních Čech = The anthropogenically burdened landscape in Northern Bohemia / Jaroslava Vráblíková, Josef Seják, Martin Neruda, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 103-108.
  article
 8. Antropogenní a exogenní vliv na vybrané geologické lokality: Pravčická brána, Edmundova a Divoká soutěska, Zlatý vrch, Vrabinec, Bílé kameny / Petr Štěpán   .  2018 . 134 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Antropogenní ovlivnění velikosti průtoků řek povodí Odry po profil Koźle / Jaromír Kaňok   .  [Ostrava :  Ostravská univerzita],  1997 . 185 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Antropogenní ovlivnění velikosti průtoků řek povodí Odry po profil Koźle
 10. Antropogenní poškození skalních útvarů v oblastech Tisá, Ostrov, Rájec [rukopis] / Jakub Vrabec   .  2009 . 93 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.