Search results

 1. Angažované umění, umělecká skupina Czakra [rukopis] / Tomáš Čáp   .  2010 . 35 l. [11] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Fenomén sběratelství soudobého umění v 60. až 80. letech 20. století v Československu : Komparační studie dvou soukromých sbírek / Barbora Hájková   .  2018 . 106, 37 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Fotografické strategie uplatňované ve veřejném prostoru [rukopis] / Kateřina Zelingerová   .  2013 . 64 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Happening: mezi záměrem a hrou / Alena Rybníčková, Radek Chlup, Martin Pehal, Evelyne Koubková   .  Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2015 . 209 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Hranice - hra společenská [rukopis] / Karel Konopka   .  2013 . 61, XV l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Idea "nového člověka" v ruské literatuře 20. a 30. let 20. století / Michaela Pešková   .  V Plzni :  Západočeská univerzita,  2012 . 221 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 7. Jiná fotografie / Kamil Tupý   .  2015 . 51 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Living as form : socially engaged art from 1991-2011 / edited by Nato Thompson   .  New York : Creative Time Books ; Cambridge, Mass. : MIT Press, 2012 . 259 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Místo sdílené uměním / Romana Veselá ed.   .  V Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, [2014]  ©2014 . 121 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Monumentální nástěnná malba Polské republiky. Minulost a současnost / Alexandra Slesareva   .  2015 . 68 nečíslovaných listů, 79 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100