Search results

 1. Adiktologické poradenství / Geri Millerová ; [přeložil Jiří Bareš]   .  Praha :  Galén,  c2011 . 461 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Diagnostika a terapie ADHD : dospělí pacienti a klienti v adiktologii / Michal Miovský a kolektiv   .  Praha : Grada, 2018 . 204 stran
  Diagnostika a terapie ADHD
 3. Efektivita doléčování u klientů závislých na drogách [rukopis] / Marek Hošek   .  2009 . 64 l. [14] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Klinická adiktologie / Kamil Kalina a kolektiv   .  Praha : Grada Publishing, 2015 . 696 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 5. Kompetence a činnosti sociálních pracovníků v adiktologických službách / Lucie Solovjevová   .  2018 . 121 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Míra informovanosti laické veřejnosti o drogové závislosti a její léčbě [rukopis] / Martin Peč   .  2010 . 58 l. [2] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C10/000
 7. Prevence a adiktologie pro odborníky pracující v ústavní výchově a preventivně výchovné péči : učební podklady ke kurzu / Josef Radimecký ... [et al.] ; editoři Barbara Janíková, Tereza Daněčková   .  Praha :  Centrum adiktologie PK 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita Karlova,  2007 . 89 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii / Kamil Kalina   .  Praha :  Grada,  2013 . 527 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Supervize v adiktologické praxi / Jiří Broža (ed.)   .  Praha :  Triton,  2009 . 156 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Úvod do adiktologie : učební podklady ke kurzu / Josef Radimecký ... [et al.] ; editoři Barbara Janíková, Petra Piskáčková   .  Praha :  Centrum adiktologie Psychatrické kliniky 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita Karlova,  2007 . 59 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000