Search results

 1. Abstraktní substantiva v staroslověnském lexikonu (na základě 1. dílu Slovníku jazyka staroslověnského, litery 5) / Kristýna Vaňková   .  2020 . 81 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Abstrakty 19. ročníku konference Optimální působení tělesné zátěže "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka" : 26.-27.3.2013 / [editor Dana Feltlová]   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2013 . 41 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Abstrakty 21. ročníku konference Optimální působení tělesné zátěže "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka" : 24.-25.3.2015   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2015 . 31 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe II / Josef Říha, Ivana Ašenbrenerová (eds.)   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2007 . 19 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 5. Aktuální otázky současné hudebněvýchovné teorie a praxe / Josef Říha, Ivana Ašenbrenerová (eds.)   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2006 . 138 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 6. Aplikace makroekonomie ve vědeckém zkoumání doktorandů : doktorský seminář 2007   .  Praha,  Oeconomica,  2007, . 35 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Být chudý a bez dluhů - to je to největší bohatství / Karina Mužáková, Jana Přívratská   .  Finance a účetnictví v kontextu ekonomické krize.s. 19.
  article
 8. Computational mechanics 2015 : 31st conference with international participation : Špičák, Czech Republic, November 9-11, 2015 : extended abstracts /   .  Plzeň :  University of West Bohemia,  2015 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 9. Conference on Geometry : theory and applications : book of abstracts : Plzeň, Czech Republic, June 29 - July 2, 2009 / editors B. Bastl, M. Lávička   .  Plzeň :  Vydavatelský servis,  2009 . 97 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. matematiky PřF00/100
 10. Časoprostorové změny regionálních a krajinných struktur / editoři Eva Kallabová, Ivan Andráško = Time-space Changes of the Regional and Landscape Structures / editors Eva Kallabová, Ivan Andráško   .  Brno :  Ústav geoniky Akademie věd České republiky Ostrava, oddělení environmentální geografie Brno,  2010 . 139 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/010
  volný výběr01/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.