Search results

 1. Abrazivní opotřebení / Jan Suchánek   .  V Praze : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2020 . 227 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Analýza příčin degradace vybraných částí energetického zařízení / Tomáš Majzner   .  2016 . 80 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Application of the weld deposits on function surfaces of the forest machines components / Daniela Kalincová, Miroslava Ťavodová, Veronika Ľuptáčiková   .  Manufacturing Technology.Vol. 18, no. 3, strana 400-405.
  Application of the weld deposits on function surfaces of the forest machines components
 4. Experimental study of the durability of cutting tips prepared via powder and casting metallurgy / Peter Monka, Katarina Monkova, Libuše Sýkorová, Martin Novak   .  Manufacturing Technology.Vol. 18, no. 6, strana 967-972.
  Experimental study of the durability of cutting tips prepared via powder and casting metallurgy
 5. The character of long-term abrasion of dental implant / Daniela Koštialiková, Mariana Janeková, Andrej Dubec, Ing. Matej Burget, Františka Pešlová   .  Manufacturing Technology.Vol. 18, no. 6, strana 928-934.
  The character of long-term abrasion of dental implant
 6. Study on the layering of the main shaft of the friction and wear testing machine for slipper pair based on CFRP / Hu Lai, Huaichao Wu, Yeo Kiam Beng, Ding Ning, Siliang Li   .  Manufacturing Technology.Vol. 19, no. 2, strana 261-266.
  Study on the layering of the main shaft of the friction and wear testing machine for slipper pair based on CFRP
 7. Tribological properties of brass surfaces machined by abrasive - free ultrasonic finishing process / Zdeněk Aleš, Jindřich Pavlů, Monika Hromasová, Jaroslava Svobodová   .  Manufacturing Technology.Vol. 19, no. 1, strana 3-8.
  Tribological properties of brass surfaces machined by abrasive - free ultrasonic finishing process
 8. Výskum metód pre zvyšovanie životnosti nástrojov používaných v lesníckych technológiách = Research of methods for lifetime increasing of tools used in forestry technologies / Miroslava Ťavodová   .  2018 . 158 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Výskum metód pre zvyšovanie životnosti nástrojov používaných v lesníckych technológiách = Research of methods for lifetime increasing of tools used in forestry technologies / Miroslava Ťavodová   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství, 2018 . 31 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 10. Wear monitoring of the trucks / Vladimír Hönig   .  Manufacturing Technology.Vol. 18, no. 5, strana 748-752.
  Wear monitoring of the trucks