Search results

 1. --ať je stůl k pohoštění prostřený : úvahy a eseje k 660. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze / Miloslav Petrusek   .  V Praze :  Karolinum,  2008 . 238 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. 17. listopad 1939 a Univerzita Karlova / Tomáš Pasák   .  Praha :  Karolinum,  1997 . 207 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 3. 200 let pomocných věd historických na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze   .  Praha : Univerzita Karlova, 1988 . 286 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. 30 let Lékařské fakulty University Karlovy v Plzni : 1945-1975 : [Jubilejní sborník] / uspořádal P. Sobotka   .  V Plzni :  Lékařská fakulta Univerzity Karlovy,  c1975 . 206, xxxv s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. 60 let Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy   .  Praha :  Matfyzpress,  2011 . 121 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. 90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost = 90 lat praskiej polonistyki - historia i współczesność / Michala Benešová, Renata Rusin Dybalska, Lucie Zakopalová   .  Praha :  Karolinum,  2013 . 1 online zdroj (177 s.)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost
 7. Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis : sborník příspěvků k dějinám University Karlovy. 1960. T. 1, 2   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1960 . 261 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis : sborník příspěvků k dějinám University Karlovy. 1961. T. 2. Fasc. 1   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1961 . 166 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
 9. Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis : sborník příspěvků k dějinám University Karlovy. 1961. T. 2. Fasc. 2   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1961 . 156 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
 10. Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis : sborník příspěvků k dějinám University Karlovy. 1962. T. 3. Fasc. 2   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1963 . 196 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.