Search results

 1. The aesthetics of Thomas Aquinas / Umberto Eco ; translated by Hugh Bredin   .  Cambridge :  Harvard University Press,  c1988 . xi, 287 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 2. Aquinas on being and essence : a translation and interpretation / by Joseph Bobik ; [Aquinas]   .  Notre Dame, Indiana :  University of Notre Dame Press,  c1965 . xv, 286 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 3. Aquinas on matter and form and the elements : a translation and interpretation of the De principiis naturae and the De mixtione elementorum of St. Thomas Aquinas / by Joseph Bobik   .  Notre Dame, Indiana :  University of Notre Dame Press,  c1998 . xviii, 325 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Bůh v etice Tomáše Akvinského [rukopis] / Kristýna Zajícová   .  2021 . 46 l. (79 636 znaků)
  book
 5. The Cambridge companion to Aquinas / edited by Norman Kretzmann and Eleonore Stump   .  Cambridge :  Cambridge University Press,  c1993 . viii, 302 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Český novotomismus od vydání encykliky Aeterni patris do 50. let XX. století / Marcel Pikhart   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2000 . 50 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Člověk jako tělo a duše v Teologické sumě / Tomáš Akvinský ; překlad, úvodní studie a poznámky Kateřina Kutarňová   .  Praha : Krystal OP, 2017 . 99 stran
  Člověk jako tělo a duše v Teologické sumě
 8. Dary Ducha svatého v Teologické sumě / Tomáš Akvinský ; překlad, úvodní studie a poznámky Tomáš Machula   .  Praha : Krystal OP, 2017 . 103 stran
  Dary Ducha svatého v Teologické sumě
 9. Filosofické základy psychologie Tomáše Akvinského : studie k filosofické psychologii a metafyzice vrcholného středověku / Petr Slováček   .  Opava :  Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik,  2014 . 273 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Filosofie přírody u sv. Tomáše Akvinského : přirozenost, vesmír, člověk / Leo Elders ; [z anglického originálu ... přeložila Andrea Cejnarová]   .  Praha :  Oikoymenh,  2003 . 479 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr20/000